રાજકોટ : દશેરા પહેલા અખાદ્ય પદાર્થ નો નાશ.

0
217

રાજકોટ શહેરમાં દશેરા પહેલા ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગ દ્વારા 900 કિલો અખાદ્ય પદાર્થનો નાશ કરવામાં આવ્યો.

LEAVE A REPLY