નલિન કોટડીયાનું મહત્વનું નિવેદન

0
264

જીપીપીના ધારાસભ્ય નાલિનભાઈ કોટાડીયાનું મહત્વનું નિવેદન સરકારના નિર્ણય સાથે હું સમંત છું.

LEAVE A REPLY