ભાઈંદરની સરસ્વતિ વિદ્યાલય રિ-યુનિયનમાં દુબઈ-ઑસ્ટ્રેલિયાથી આવ્યા વિદ્યાર્થીઓ

0
401

સ્કૂલની ૧૯૯૬-૯૭ની બેચના દસમા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ ૨૦ વર્ષમાં પહેલી વખત મળ્યા : ૧૧૨ વિદ્યાર્થી, ૩૮ શિક્ષક, પ્યુન સહિત ૧૫૦ ભેગા થયા.

LEAVE A REPLY