જુનાગઢ

0
174

જૂનાગઢ:

ગિરનાર દક્ષિણ રેન્ઝમાં વીછુંડા બીટમાં ચંદન લાકડાનું કટિંગ વનવિભાગને જાણ થતાં ગિરનારના જંગલમાં કોમ્બીગ કર્યું
ગિરનારના જંગલમાં ચંદન ચોર ટોળકી સક્રિય
થતા વન વિભાગનું સર્ચ ઓપરેશન

Reporting By

Chirag RajGor

Junagadh

LEAVE A REPLY