2 દાયકા પછી પણ અમરેલી જિલ્લાને મંત્રી મંડળ માં સ્થાન નહીં જુઓ શા માટે ?

0
349

Rupani Oath

LEAVE A REPLY