બિંગ બ્રેકીંગ ન્યુઝ : લાઠીદડ ગામે બે જૂથ વચ્ચે અથડામળ

0
333

Update : 23 February 2018

બોટાદ જિ.લાઠીદડ ગામે ભરવાડ અને પાટીદાર સમાજ વચ્ચે વાહન વ્યવહાર માં બેસવા બાબતે મોટી માથા કૂટ કર્ફ્યુ જેવુ વાતાવરણ ભરવાડ અને પાટીદાર સમાજ આમને સામને સ્પીડ ન્યુઝ બોટાદ

Reporting

Abhishek Gondaliya Gadhda

LEAVE A REPLY