બીગ બ્રેકીંગ : વલસાડમાં જોરદાર વરસાદ

0
220

INA News National

Update : 29 Jun 2019

વલસાડમાં અનરાધાર વરસાદ.

વલસાડમાં રેલ્વે સ્ટેશનમાં ભરાયા પાણી.

LEAVE A REPLY